Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Naše filozofie

10 výhod FM

Technologie...
ve všech oblastech Facility Managementu využíváme moderní technologie, které nám pomáhají zajistit rychlý, ekologický a profesionální přístup k řešení problémů.


Jsme společností přátelskou k životnímu prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči dnešní společnosti a dalším generacím. Naše firemní filozofie je proto naplněna snahou o maximální ochranu přírody. Bereme na ni ohled při všech našich každodenních činnostech, krátkodobých obchodně-podnikatelských aktivitách i dlouhodobých strategických krocích.

Klademe důraz na to, abychom:

  • aktivně podporovali opatření, která zabraňují znečišťování životního prostředí, a přispívali tak k jeho ochraně,
  • pečlivě dodržovali právní a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí,
  • nabízeli zákazníkům výrobky splňující parametry standardů kvality a ochrany životního prostředí,
  • důsledně třídili odpad a šetřili zdroji (voda, teplo, elektřina)
  • pravidelně kontrolovali emise automobilů či vozů používaných k pracovním účelům.

Jinými slovy, neustále zdokonalujeme svůj přístup k životnímu prostředí a aktivně vyhledáváme další možnosti zlepšení jeho ochrany. 

Systémy řízení a vyhodnocování kvality

Při vykonávání všech našich činností důsledně dodržujeme podmínky politiky integrovaného systému řízení. Systémy vyhodnocování kvality KPI (Key Performance Indicators) a SLA (Service Level Agreement) zavádíme po předchozí dohodě s našimi klienty, abychom docílili jejich maximální spokojenosti.

Naše společnost se řídí etickým kodexem koncernu STRABAG SE.

xhtml code by ondrej kubik