Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Naše kvalifikace

10 výhod FM

Garance kvality...
certifikace podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001 je klientovi zárukou realizace našich služeb v nejvyšší kvalitě.

Přesvědčte se, že jsme držiteli všech živnostenských listů, oprávnění, certifikátů a systémů řízení kvality, které jsou nezbytné pro výkon komplexního Facility Managementu.

Identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno:  STRABAG Property and Facility Services a.s.
Sídlo:                    Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
IČ:                         26157799
DIČ:                      CZ26157799

Společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6400.

Člen koncernu

Certifikáty

Jsme vlastníky certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 OHSAS 18001 a NBÚ:

  • ČSN EN ISO 9001 Certifikovaný systém managementu jakosti
  • ČSN EN ISO 14001 Certifikovaný systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001 Certifikovaný systém managementu bezpečnosti práce
  • ČSN ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti infomací v organizaci
  • ČSN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií
  • NBÚ: Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení Tajné

Pojištění

Jsme pojištěni do výše 100 milionů korun na škody způsobené při výkonu činnosti.

Výroční zprávy

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích uveřejňujeme výroční zprávu naší společnosti za uplynuý rok.

xhtml code by ondrej kubik