Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Energetický Management

10 výhod FM

Snížení nákladů...
optimalizací nerentabilních služeb a neefektivního využívání majetku jsme schopni docílit výrazného snížení vašich nákladů.

 

 

Jak efektivně využít svou energii

Komplexní energetický management od STRABAG Property and Facility Services představuje elegantní spojení snížení nákladů na energie, dodržení podmínek platné legislativy ČR i EU a důrazu na šetrnost k životnímu prostředí.

Jednoduše lze říci, že energetický management má základní cíle v podobě optimalizace oblasti výroby, dodávky a spotřeby energie. Energetický management představuje komplexní proces, zahrnující prvotní sběr dat a informací o spotřebě energií, jejich důkladnou analýzu, návrh úsporných opatření a kontrolu jejich fungování v praxi. Na všechny zmíněné fáze klademe stejnou váhu tak, abychom docílili co možná nejvýraznější úspory při zachování nejvyšší kvality služeb.

Efektivní řízení spotřeby médií

Rozhodně se vyplatí využít i naší nabídky funkce externího energetika. Ačkoliv jeho pracovní náplň prozatím není v ČR jakkoliv legislativně upravena, je výhodné obsadit tuto pozici odborně způsobilou osobou, která je schopna "držet" energie pod kontrolou a přispívat tak k efektivnímu a energeticky nenáročnému provozu objektu. Rozdíl ve výdajích za energii totiž může být i při nepatrné změně poměrně znatelný. Výkon činnosti energetika objektu může být realizován například v tomto rozsahu:

  • správa smluv a příslušných dokladů,
  • zpracování a předávání předepsaných technických výkazů dotčeným stranám dle obchodních podmínek a platné legislativy ČR,
  • každoroční příprava a projednání smluv na dodávky a distribuci médií,
  • plánování, vyhodnocování a sjednávání dodávek médií s dodavateli,
  • provádění hlavních odečtů a vyhodnocování skutečných hodnot se sjednanými,
  • kontrola dodavatelských faktur,
  • energetické řízení provozu objektu dle vyhlášených regulačních stupňů a v souladu s regulačním plánem,
  • poradenská činnost,
  • reporting - měsíční a roční zpracování výkazů a diagramů o spotřebě energií, statistické, objemové a cenové vyhodnocování, optimalizační opatření.

Zajistíme pro Vás i energetický audit, splnění podmínek energetické náročnosti a pomůžeme Vám získat průkaz energetické náročnosti budovy.


Zaujala vás některá z nabízených služeb?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

xhtml code by ondrej kubik