Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Pasportizace nemovitostí

CAFM

 • Computer Aided Facility Management
 • IT systém určený pro podporu řízení procesů FM ve vaší společnosti
10 výhod FM

Akcent na informace...
dokonalá informovanost klienta je ve Facility Managementu zásadní, proto využíváme mimo jiné i specializovaných softwarových programů CAFM.

Zásadní je mít správné informace ...

Komplexní Facility Management může být efektivní pouze tehdy, jsou-li maximálně optimalizovány a integrovány veškeré činnosti ve vaší organizaci, nemovitost je plně využita a vaši pracovníci dosahují vysoké produktivity práce. S rostoucí velikostí organizace je dosažení tohoto cíle obtížnější, proto využíváme specializovaného CAFM softwaru, který představuje efektivní nástroj pro správu výše zmíněných procesů Facility Managementu. CAFM Vám přináší přehlednou formou informace o:

 • objektech, jejich kapacitě, obsazenosti, využití, ...
 • vybavení a zařízení, jeho využívání, technickém stavu, ...
 • interních dokumentech (plánech, směrnicích a dalších materiálech)
 • zakázkách, obchodních partnerech, subdodavatelích, ...
 • interních úkolech, termínech, rozhodovacích procesech, ...
 • právech a přístupech do objektu
 • dalších detailních informacích (klíčovém hospodářství, autoparku a dalších)

Sesbíraná data se pomocí CAFM systému uchovávají v podobě, která je pro Vás nejvýhodnější, a to tak, abyste je mohli pohodlně průběžně upravovat, aktualizovat, třídit podle různých filtrů, srovnávat, analyzovat, doplňovat fotografickým či grafickým materiálem (například propojit s CAD systémem), jednoduše řečeno s nimi přehledně pracovat a ...

... a umět je efektivně využít

Větší či menší část výše uvedených informací má většina organizací k dispozici. Klíč k úspěšnému Facility Managementu tkví v jejich správném integrování a přizpůsobení specifikům Vaší organizace a Vašim očekáváním od CAFM systému. Při jeho správném nastavení přináší CAFM softwarové řešení zejména tyto hlavní výhody:

 • snížení nákladů na správu objektů maximálním využitím jejich kapacity, obsazenosti, zatížení, ...
 • prodloužení životnosti objektového vybavení a zařízení, přehlednou správu oprav, kontrol, revizí, nákupu nebo prodeje, ...
 • integraci s ostatními informačními systémy ve společnosti (ERP, DMS, CAD, GIS systémem, ...)
 • integraci s požadavkovými systémy, dispečinkem, HelpDeskem
 • zrychlení rozhodovacích procesů, workflow
 • zjednodušení strategie finančních plánů, budoucích nákladů na jednotlivé objekty a jejich části, ...
 • správu termínů, prováděných činností, úkolů a jejich přidělování
 • přehledný výstup ve formě hlášení, reportů, analýz, ...
 • bezpečnost dat v podobě systému přístupů do databáze, který respektuje Vaše požadavky či strukturu organizace
 • a mnoho dalších výhod

Se všemi záležitostmi, které se týkají implementace CAFM systému, Vám rádi poradíme a navrhneme pro Vás nejvýhodnější řešení.

 

Zaujala vás některá z nabízených služeb?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

xhtml code by ondrej kubik