Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Poradenství v oblasti správy majetku

 

10 výhod FM

Systémovost...
veškeré činnosti FM provádíme systémově tak, abychom minimalizovali jejich dublování a maximalizovali funkčnost a integraci procesů.

 

V rámci poradenství nabízíme komplexní služby, které vám mohou pomoci při strategickém rozhodování o nakládání s vaším majetkem. Provádíme analýzy stávajícího stavu majetku a efektivitu provozu nemovitostí, návrhy optimalizačních opatření a jejich následné implementace do praxe. Dokážeme vám navrhnout řešení na míru, které bude nejlépe odpovídat specifikům a potřebám vaší organizace.

Komplexní analýzy spravovaného majetku

 • technická due diligence
 • analýza potenciálu majetku, identifikace potenciálních provozních úspor,
 • analýza stávajícího provozu budov z hlediska standardů na trhu a legislativy, nemovitostí obdobného charakteru,
 • analýza provozních rizik v rámci portfolia objektů,
 • zpracování technických studií a posudků projektové dokumentace na rekonstrukce a revitalizace stavebních nebo energetických celků,
 • pasportizace stavebních a technologických prvků majetku, příprava podkladů pro rozhodování o způsobu nakládání s portfoliem nemovitostí.

Analýza efektivity provozu budov

 • zpracovávaní průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, studií úspory paliv a energie,
 • identifikace optimálního partnera dodávky energií (optimalizace vztahů lokální distribuční soustavy),
 • kontrola souladu provozu s platnou legislativou,
 • kontrolní zpracování nebo posouzení tepelných ztrát objektu, termografická měření tepelných úniků,
 • energetický monitorovací systém kotlů tepelných soustav.

Návrh optimalizace FM služeb

 • podpora pro strategické rozhodování o nákupu služeb,
 • návrh potenciálních změn v poskytování konkrétních FM služeb,
 • evaluace rentability zamýšlených investic do oblasti podpůrných služeb,
 • návrh opatření pro eliminaci rizik nebo snížení jejich frekvence výskytu,
 • zpracování studií proveditelnosti realizace úsporných opatření a vyčíslení jejich reálné doby návratnosti.
xhtml code by ondrej kubik