Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Technický Facility Management

10 výhod FM

Systémovost...
veškeré činnosti FM provádíme systémově tak, abychom minimalizovali jejich dublování a maximalizovali funkčnost a integraci procesů.
10 výhod FM

Technologie...
ve všech oblastech Facility Managementu využíváme moderní technologie, které nám pomáhají zajistit rychlý, ekologický, bezpečný a profesionální přístup k řešení problémů.

Provoz a údržba technologií v objektu

Technický Facility Management tvoří páteř našeho portfolia služeb. Vynikající technický stav objektu a minimalizace poruch instalovaných technologií je zárukou příjemného prostředí pro jeho uživatele bez jakýchkoliv negativních vlivů. Právě proto ho využívá řada našich zákazníků.

Technický Facility Management chápeme komplexně, jako systémovou a integrovanou činnost, do které nejčastěji řadíme:

 • údržbu a provoz technologií v objektu,
 • pravidelné kontroly, revize a odborné technické prohlídky podle platné legislativy ČR i EU,
 • vedení provozní dokumentace,
 • provádění oprav, řešení havarijních stavů,
 • zajištění provozu technologického velínu a havarijní služby s garantovaným zásahem,
 • další činnosti v závislosti na vašich požadavcích (pasportizace technologických zařízení a evidence pořízených dat pomocí CAFM softwaru).

Veškeré úkony provádějí naši kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou vybaveni příslušnými odbornými znalostmi i moderní technikou. Díky tomu jsme schopni zajistit rychlý a profesionální zásah v případě možné havárie. Klademe důraz na účinnou prevenci, díky kterému předcházíme případným neočekávaným poruchám, garančním závadám a možné ztrátě na majetku nebo ohrožení zdraví.

Široké spektrum spravovaných technologií

V rámci technického Facility Managementu spravujeme zejména následující druhy technologických zařízení:

 • technologie tepelných zdrojů, klimatizace a vzduchotechniky,
 • silnoproudé rozvody,
 • slaboproudá zařízení (EPS, EZS, CCTV, datové sítě, přístupové a docházkové systémy a další),
 • technologie pitné, užitkové a splaškové vody,
 • výtahy,
 • vrata, brány a závory,
 • speciální zařízení podle vašich požadavků a specifik objektu, například bazény, wellness zařízení a další.

Vynaložené finance na technický Facility Management se mnohonásobně vyplatí, protože přinášejí okamžitý efekt v podobě úspory na provozních nákladech. Optimalizace a vhodná integrace všech využívaných technologií v dané nemovitosti se projeví i v budoucnosti, kdy správně nastavený technický Facility Management prodlouží životnost a zvýší hodnotu objektu.


Zaujala vás některá z nabízených služeb?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

xhtml code by ondrej kubik